Servicii transport pe teritoriul UE

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Scrie răspuns
Mesaj
Autor
ienciuf
Mesaje: 74
Membru din: Joi Iul 12, 2007 11:00 pm

Servicii transport pe teritoriul UE

#1 Mesaj de ienciuf »

Firma X din Romania (PJ-RO-TVA) efectueaza servicii de transport marfa pt. firma Y din Spania (PJ-ES-TVA). Transportul se face din ES spre IT , deci nu pleaca din RO. Transportul din Spania spre Italia se face cu feribotul prin intermediul firmei Z care factureaza serviciile de transport fara TVA firmei din RO .Cum trebuiesc prinse aceste facturi in SAGA ca sa apara corect in D390? Multumesc !

eugen01
Mesaje: 7021
Membru din: Lun Sep 01, 2008 11:00 pm
Localitate: Bucuresti
Contact:

#2 Mesaj de eugen01 »


Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 23736
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#3 Mesaj de tomac »

Un mic ghid pentru a determina dacă serviciile se declară în VIES și dacă ocul prestării este în RO sau în alt stat membru. Se aplică același principiu ca la bunuri, sistemul celor 5 întrebări. La bunuri întrebările la care trebuie răspuns sunt:
1.Operaţiunea este efectuată de către o persoană impozabilă? (art.127)
2.Operaţiunea este în sfera de aplicare a TVA? (art.128-131)
3.Care este locul operaţiunii? (art.132)
4.Operaţiunea este scutită? (art.141-144)
5.Cine este persoana obligată la plata TVA ?

Dacă răspunsul la întrebarea 1 este DA, se trece la 2;
Dacă răspunsul la întrebarea 2 este DA, se trece la 3;
Daca răspunsul la întrebarea 3 este RO, se trece la 4;
Daca răspunsul la întrebarea 4 este NU, se trece la 5;
Daca răspunsul la întrebarea 5 este "persoana pentru sau din al cărui punct de vedere se analizează operaţiunea.",atunci:
Operaţiunea este impozabilă în România din punct de vedere al TVA.

La servicii începînd cu anul 2010 devine foarte importantă, printre altele, determinarea locului prestării. În acest sens ar fi cam același sistem de determinare.Adică cel de a pune întrebări. Am să fac o sinteză, dintr-un materail mai elaborat.

Dacă eu sunt prestator:


1.Beneficiarul este persoană impozabilă?
- dacă beneficiarul este din UE, trebuie să-mi furnizeze cod de TVA din statul membru în care esre stabilit și adresă din acel stat.
a. Dacă îmi dă cod de TVA și adresă din acel stat, trec mai departe, la întrebările ulterioare.
b.Dacă nu-mi dă cod de TVA și adresă din acel stat, îl consider ca fiind persoană neimpozabilă, caz în care mă opresc din întrebat și pun TVA pe prestare
c.excepție de la a. este atunci cînd am suspiciuni că serviciul nu i se adresează lui ca persoană impozabilă ci este în folosul său personal sau al salariaților săi.În acest caz trebuie să-i solicit o declarație din care să rezulte că serviciile prestate de mine nu i se adresează lui personal și nici salariaților săi. Dacă o obțin, atunci continui cu întrebările altfel facturez cu TVA.

Dacă am răspuns DA, la 1, trec la întrebarea următoare.
Dacă am răspuns NU, tratez serviciul ca fiind pentru o persoană neimpozabilă și aplic. art.133 alin.3,4,5 și 6


2.Este serviciul prestat de mine încadrat la excepții? Acestea sunt cele de la art.133 alin.4 și alin.7 fiind următoarele:
Serviciile legate de bunurile imobile;
- Serviciile de transport călători;
- Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activităţi;
- Servicii restaurant şi catering;
- Servicii închiriere mijloace de transport pe termen scurt (30 de zile în general; 90 de zile pentru ambarcaţiuni maritime)
- Serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii

Am răspuns DA: mă opresc din algoritm şi aplic regulile specifice de la aceste servicii. Acestea nu se vor declara în D390

Am răspuns NU: merg mai departe la pasul 3

3. Unde are loc serviciul prestat?
Acolo unde beneficiarul are sediul activităţii economice (conducerea, head-office) sau unde are un sediu fix („punct de lucru” cu resurse tehnice şi umane) care beneficiază de servicii

Observaţii:
Dacă prestez către o persoană cu sediul activităţii economice în afara României dar care are sediu fix în România fiscul va considera automat că prestez pentru sediul din România. Ca să dovedesc că prestez pentru sediul din afara României îmi trebuie DOVEZI SUFICIENTE.

Dacă prestez către o persoană cu sediul activităţii economice în România, dar care are sedii fixe în afara României, fiscul va considera automat că prestez pentru sediul din România. Ca să dovedesc că prestez pentru sediul din afara României îmi trebuie DOVEZI SUFICIENTE.

DOVEZI SUFICIENTE ÎNSEAMNĂ: contractul şi/sau formularul de comandă care identifică sediul care primeşte serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea locului prestării.

Răspunsul va fi fie România, fie alt stat membru al Uniunii Europene fie un stat din afara Uniunii Europene.
Acesta va avea relevanță la pasul 4.

4.Cine este persoana obligată la plata TVA?
Răspuns:
- Dacă locul prestării este în România (beneficiar stabilit în România) atunci eu, prestatorul, sunt obligat la plata TVA în România așa că o să colectez TVA conform regulilor din România, dacă nu se aplică vreo scutire.
- Dacă locul prestării este în alt stat membru (beneficiar stabilit în alt stat membru) atunci el, beneficiarul, este obligat la plata TVA în statul lui: emit factură fără TVA cu menţiunea “Locul prestării serviciului este în afara României, conform art. 133 (2), operaţiunea fiind supusă procedurii de taxareinversă, beneficiarul fiind obligat la plată conform art. 196 din Directiva 112/2006”
- Dacă locul prestării este în afara Comunităţii (beneficiar stabilit în afara Comunităţii) atunci operaţiunea se supune regulilor din acel stat - emit factură fără TVA cu menţiunea “Locul prestării serviciului este în afara Comunităţii, conform Cod fiscal art. 133 (2)”.

5. Am prestat un serviciu intracomunitar?
Răspuns: Serviciul este intracomunitar dacă l-am prestat către beneficiar stabilit în alt stat membru. (situaţia a doua de la pasul 4), deci dacă are locul în alt stat membru.

Am răspuns DA: merg mai departe la pasul 6
Am răspuns NU: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în D390.

6. Este serviciun intracomunitar prestat scutit în statul unde are loc prestarea?
Răspuns: Dacă respectivul serviciu este scutit conform Codului fiscal, atunci îl consider scutit.
Dacă serviciul nu este scutit conform Codului fiscal, pot considera că este scutit în statul membru unde are loc, numai dacă primesc o confirmare oficială din partea autorităţilor statului membru în care are loc prestarea.
Am răspuns DA: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în D390
Am răspuns NU: Serviciul respectiv se declară în D390 cu codul P şi în decont în rândul 3.1.


ATENTIE MARE! Dacă eu, prestatorul, sunt o persoană impozabilă neînregistrată în scop de TVA în România (întreprindere mică, societate de asigurări care face numai operaţiuni scutite fără drept de deducere etc.), am obligaţia de a mă înregistra cu 1531 pentru servicii prestate şi de a depune recapitulativa.


Dacă sunt beneficiar al unei prestări:
1. Serviciul cumpărat, primit, este primit de sediul meu din România?

În principiu, dacă am sediu în România, atunci fiscul va considera automat că sediul din România primeşte serviciul. Dacă am şi sedii fixe în afara României, pentru a argument că serviciile sunt primite de un sediu din afara României îmi trebuie DOVEZI SUFICIENTE.

DOVEZI SUFICIENTE ÎNSEAMNĂ: contractul şi/sau formularul de comandă care identifică sediul care primeşte serviciile, faptul că sediul respectiv este entitatea care plăteşte pentru serviciile respective sau costul serviciilor este în fapt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identificarea, în mod particular, a sediului/sediilor către care serviciul este prestat, orice alte informaţii relevante pentru stabilirea locului prestării.

2. Serviciul primit de mine se încadrează la excepțiile 133 (4) sau 133 (7)?
În excepţiile de la 133 (4) şi 133 (7) intră:
- Serviciile legate de bunurile imobile;
- Serviciile de transport călători;
- Serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activităţi;
- Servicii restaurant şi catering;
- Servicii închiriere mijloace de transport pe termen scurt (30 de zile în general; 90 de zile pentru ambarcaţiuni maritime)
- Serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea, descărcarea, manipularea şi servicii similare acestora, servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii

Am răspuns DA: mă opresc din algoritm şi aplic regulile specifice de la aceste servicii. Acestea nu se vor declara în D390
Am răspuns NU: merg mai departe la pasul 3

3. Unde are loc serviciul prestat?
Răspuns: Acolo unde este sediul care beneficiază de servicii. (conform celor stabilite la pasul 1). Stabilim că sediul care primeşte serviciile este cel din România.
Deci LOC = România

4. Cine este persoana obligată la plată?
Răspuns: Cum locul este în România atunci

Dacă prestatorul este stabilit în România, atunci el, prestatorul este obligat la plata TVA în România - el va colecta TVA conform regulilor din România, dacă nu se aplică vreo scutire.

Dacă prestatorul nu este stabilit în România, atunci eu, beneficiarul sunt obligat la plata TVA în România - eu voi colecta TVA (dacă sunt înregistrat cf.art. 153 voi face taxare inversă 4426 = 4427 şi voi analiza în ce măsură am drept de deducere; dacă sunt înregistrat cu art.153^1 colectez şi plătesc), dacă nu se aplică vreo scutire.

5. Am primit un serviciu intracomunitar?
Răspuns: Serviciul este intracomunitar dacă l-am primit de la un prestator stabilit în alt stat membru. (situaţia a doua de la pasul 4)

Am răspuns DA: merg mai departe la pasul 6
Am răspuns NU: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în recapitulativă.

6. Este, serviciul intracomunitar primit, scutit?
Dacă respectivul serviciu este scutit conform Codului fiscal, atunci îl consider scutit.
Am răspuns DA: mă opresc din algoritm. În acest caz nu declar serviciile în recapitulativă.
Am răspuns NU: Serviciul respectiv se declară în recapitulativă cu codul S şi în decont în rândurile 7.1. şi 19.1

ATENȚIE MARE! Dacă eu, beneficiarul, sunt o persoană impozabilă neînregistrată în scop de TVA în România, am obligaţia de a mă înregistra cu art.153^1 pentru servicii primite, de a colecta TVA şi de a depune recapitulativa şi decontul special de TVA.
Dacă nu îmi îndeplinesc obligaţia de înregistrare este foarte posibil ca prestatorul să mă considere persoană neimpozabilă şi, probabil, să-mi factureze cu TVA din statul său. În această situaţie eu am în continuare obligaţia de plată a TVA şi de depunere de recapitulativă şi decont în România.

Sper să vă fie de folos. Mulțumirile merg către doamna Delia Cataramă, cea care a detaliat acești pași într-un material informativ
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

alexev881
Mesaje: 48
Membru din: Mie Dec 10, 2008 12:00 am

servicii transport pe fact. achizitii intracom. de marfa

#4 Mesaj de alexev881 »

Desi am citit ghidul lui Tomac, in situatia mea, nu stiu cum sa aplic. Situatia este aceasta:
- fac achizitie intracomunitara din SK.
- furnizorul din SK angajeaza transportatorul DPD din SK sa-mi trimita marfa. Furnizorul il plateste pe transportator, dar isi recupereaza suma de la mine, pe factura de marfa.
- astfel, pe factura de marfa primita de mine, ultimul rand contine "transportation expenses". Toate pozitiile din factura sunt fata TVA.
- aplic taxare inversa la marfa, repartizez costul transportului in valoarea marfii prin "intrari asociate facturii in valuta", dar aici bifez "factura" si nu taxare inversa, astfel incat costul transportului imi apare la pozitia "scutit sau neimpozabil" in decontul 300. Implicit, costul transportului nu apare in decl.390 la servicii.

Asa am facut tot anul 2009, dar acum, de cand trebuie sa declar si serviciile in decl. 390, stau si ma intreb daca am facut bine sau nu.
Pana la urma, in situatia mea, trebuie sa aplic "taxare inversa" la transport?
Situatia e cam disperata pentru mine. Am vrut sa duc azi decl.390, dar am ezitat. Ma rog, mai e si luni o zi de dus aceasta decl., dar singura nu ma pot lamuri cum e bine sa fac. De aceea am nevoie de ajutorul dvs. si va multumesc anticipat pentru raspuns. Sper sa fi fost destul de explicita cu datele pentru situatia cu care ma confrunt.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 23736
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#5 Mesaj de tomac »

Da, aplicați taxare inversă și la transport.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

alexev881
Mesaje: 48
Membru din: Mie Dec 10, 2008 12:00 am

#6 Mesaj de alexev881 »

Multumesc pentru raspuns, Tomac.
Asa am dat decl.390, cu taxare inversa pentru transportul trecut pe factura de achizitie intracomunitara de marfa.

cocise767
Mesaje: 6
Membru din: Sâm Mar 21, 2009 12:00 am

#7 Mesaj de cocise767 »

Va rog daca poate cineva sa-mi raspunda! O firma A de transport marfuri din Ro platitoare de tva (trimestrial) face transport in comunitate si in afara comunitatii pentru diversi beneficiari (GER.-SUEDIA-GERMANIA si GER.-NORVEGIA-GER.) printro Casa de expeditie B din Germania (cod valid de tva) care ii trimite Fax-message in loc de comanda. Dupa o cursa tur/retur , firma A din Romania ii factureaza Casei de expeditie B din Germania astfel :
a)cursa GER.-SUEDIA-GER. - Factura fara tva - Neimpozbil in Romania
b)cursa GER.-NORVEGIA-GER.-Factura fara tva - Scutit cu drept de deducere.
ESTE BINE ?
Casa de expeditie din Germania mi-a spus sa le trimitem doar CMR-urile ( facturile nu) pentru ca ei isi fac autofacturare iar facturile le tinem doar contabilitatea noastra.
CE SPUNETI DE ASTA ?
VA ROG CINE POATE SA-MI RASPUNDA!

cristeae
Mesaje: 716
Membru din: Mar Feb 27, 2007 12:00 am

servicii intracomunitare

#8 Mesaj de cristeae »

Buna, am nevoie sa-mi confirmati daca procedez corect in urmatoarea problema. O fact.de prestari serv.intracomunitare -Franta, beneficiarul este pers.impozabila si este inregistrat in scopuri de tva inregistrez la iesiri valuta, tip- fact., tva 0, in jurnal vanzari -referinta 12,
in decont la rd.3.1, si genereaza D.390. Este corect?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 23736
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

#9 Mesaj de tomac »

Nu mai postati acelasi mesaj in mai multe sectiuni a forumului sau in mai multe topicuri.Nu are sens si se si aglomereaza forumul
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

sanduc606
Mesaje: 35
Membru din: Mie Ian 28, 2009 2:00 am

intrebare

#10 Mesaj de sanduc606 »

x firma din romania primeste avans de la o firma din UE platitoare de TVA. cum se factureza acest avans pe factura romaneasca sau cum?cu sau fara tva? apoi trebuie sa stornez avansul si trebuie sa fac factura finala, adica produs finit tamplarie, acolo stiu insa la avans cum trebuie sa procedez?
va rog ajutati-ma si pe mine ca nu stiu cum sa procedez.....

Avatar utilizator
fagarasa176
Mesaje: 8241
Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
Localitate: ..la mare...la soare
Contact:

#11 Mesaj de fagarasa176 »

Daca amandoi sunteti platitori de TVA (verifica'i codul aici http://ec.europa.eu/taxation_customs/vi ... anguage=RO listeaza si ataseaza la exemplarul care ramane la tine) factura de la tine catre el se fa face fara TVA iar el o va inreg cu taxare inversa...
Emiti factura de avans (cf contract presupun) iar pe factura finala faci 2 pozitii...una de storno avans si una cu valoarea totala.
PS: sper ca n'am dat cu bata in balta :wink:
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!

sanduc606
Mesaje: 35
Membru din: Mie Ian 28, 2009 2:00 am

multumesc, dar pot sa mai intreb ceva?

#12 Mesaj de sanduc606 »

am inteles, multumesc, e platitor de tva.
insa tot mai am o neclaritate: am primit 3 500euro ii facturez la cursul la care am schimbat banii sau la cursul BNR din data platii?
da, stiu, ar fi trebuit sa pricep insa e prima situatie de genul acesta si cei de la asistenta contribuabili n-au stiu sa ma lamureasca (sunt in protest si daca vreau sa revin, asta e raspunsul primit de la dansii)...
va multumesc mult de ambilitate.

zaricia383
Mesaje: 16
Membru din: Joi Feb 07, 2008 12:00 am

Re: Servicii transport pe teritoriul UE

#13 Mesaj de zaricia383 »

am citit ghidul prezentat mai sus de tomac, dar as dori o confirmare:
O persoana impozabila neinregistrata in scop de tva efectueaza o prestare de serviciu pentru un platitor de tva din UE, prestarea facandu-se catre sediul acestuia din Romania(beneficiarul are cod fiscal cu RO); consider ca este corect ca prestatorul sa nu se inregistreze in scop de tva; este corect?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 23736
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Servicii transport pe teritoriul UE

#14 Mesaj de tomac »

Da, este corect.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

zaricia383
Mesaje: 16
Membru din: Joi Feb 07, 2008 12:00 am

Re: Servicii transport pe teritoriul UE

#15 Mesaj de zaricia383 »

multumesc

Scrie răspuns