ANAF - SPV si Formularul 150

Mesaj
Autor
stefi
Mesaje: 1061
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#46 Mesaj de stefi » Mar Iul 28, 2020 1:59 pm

ok, multumesc frumos

paturcai
Mesaje: 7613
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#47 Mesaj de paturcai » Mar Iul 28, 2020 2:00 pm

Este o problema la ANAF Sector 6
Nimeni care a depus nu mai primit nimic de acolo
Daca erau printre cei mai "activi" acum tot ceea ce se trimite acolo pica intr-o gaura neagra.
AM facut reclamatie la ANAF
ANAF-ul a trimis adresa la ei
Ce gluma nereusita
Nici n-am zambit macar, dar sa mai si rad.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

simad950
Mesaje: 71
Membru din: Joi Dec 10, 2009 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#48 Mesaj de simad950 » Mar Iul 28, 2020 2:09 pm

paturcai scrie:
Mar Iul 28, 2020 2:00 pm
Este o problema la ANAF Sector 6
Nimeni care a depus nu mai primit nimic de acolo
Daca erau printre cei mai "activi" acum tot ceea ce se trimite acolo pica intr-o gaura neagra.
AM facut reclamatie la ANAF
ANAF-ul a trimis adresa la ei
Ce gluma nereusita
Nici n-am zambit macar, dar sa mai si rad.
Cred ca abia va asteapta personal acolo sau macar la identificarea video ! :)

stefi
Mesaje: 1061
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: ANAF - SPV si SEMNATURA ELECTRONICA NOUA!

#49 Mesaj de stefi » Mar Iul 28, 2020 2:10 pm

chiritam576 scrie:
Mar Iul 28, 2020 12:21 pm
Pentru o firma care are deja spv dar schimba contabilul si implicit semnatura cum se procedeaza pentru acces spv pe noua semnatura?
) în cazul schimbării reprezentantului legal, al reprezentantului desemnat sau al împuternicitului prevederile art. 9, 10, 12, 13, 16 şi 17 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(8) Revocarea împuternicirii şi revocarea desemnării reprezentantului operează faţă de Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în SPV sau la organul fiscal central competent.

(9) Utilizarea SPV prin împuternicit sau prin reprezentantul desemnat este posibilă dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

a) împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operaţiunile din SPV;

b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;

c) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

ART. 16

Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entităţi fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor

(1) Persoanele fizice care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:

a) reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

b) reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;

c) împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

(2) Persoanele care deţin certificat calificat care nu este înregistrat pe platforma informatică dedicată pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea prevăzută la alin. (1) odată cu solicitarea de înregistrare a certificatului calificat potrivit art. 9 şi cu solicitarea de înregistrare ca utilizator SPV potrivit art. 12.

(3) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit se face prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) cuprinde informaţii obligatorii şi informaţii opţionale.

(5) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:

a) datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entităţii reprezentate/împuternicite, după caz;

b) calitatea reprezentantului;

c) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului;

d) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

(6) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt:

a) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;

b) documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit;

c) acordul privind primirea de atenţionări prin SMS, prin poşta electronică sau prin aplicaţia Notif.

ART. 17[2]

[2] 1. Conform art. I pct. 3 şi art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4), în termen de două luni de la data de 11 iunie 2020 [data publicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4)], la articolul 17, alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

#M4

"(4) în situaţia în care nu sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV cererea de înregistrare în SPV se respinge.

(5) în situaţia în care împuternicirea nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV se notifică solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la transmiterea documentelor. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(6) în situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entităţii fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informaţiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica ori informaţiile furnizate sunt insuficiente sau din verificarea documentelor justificative prezentate opţional rezultă că acestea conţin date incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la completarea informaţiilor sau cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu ori prin identificare vizuală online."

2. Conform art. I pct. 4 şi art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4), în termen de două luni de la data de 11 iunie 2020 [data publicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4)], la articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:

#M4

"(6^1) în cazul în care aprobarea cererii de înregistrare se face prin identificarea vizuală online, astfel cum aceasta este prevăzută la alin. (6), organul fiscal iniţiază procesul de recunoaştere prin sistem video cu persoana care a desemnat sau împuternicit solicitantul, în scopul confirmării calităţii atribuite acestuia. în acest sens, organul fiscal notifică atât solicitantul, cât şi entitatea care l-a desemnat/împuternicit la adresele de poştă electronică completate în cererea de înregistrate, în termen de 5 zile de la înregistrare. Dispoziţiile art. 20 alin. (6) lit. c) şi ale art. 21 alin. (2^1) - (2^8) şi (4^1) se aplică în mod corespunzător."

3. Conform art. I pct. 5 şi art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4), în termen de două luni de la data de 11 iunie 2020 [data publicării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2012/2020 (#M4)], la articolul 17, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:

#M4

"(11^1) în cazul aprobării cererii de înregistrare prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul utilizează sistemul video oferit pe platforma informatică dedicată.

(11^2) în vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1) prin identificare vizuală online, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă documentele şi/sau comunică informaţiile solicitate de organul fiscal central. Dispoziţiile art. 21 alin. (2^1) - (2^8) şi (4^1) se aplică în mod corespunzător."Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entităţi fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor

(1) După completarea şi transmiterea cererii de înregistrare prevăzută la art. 16, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală înregistrează cererea şi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului prin SPV.

(2) Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală verifică corectitudinea informaţiilor înscrise în documentul prevăzut la art. 16 şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.

(3) în situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entităţii fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV a persoanei juridice, a entităţii fără personalitate juridică sau a persoanei fizice se respinge.

(4) în situaţia în care nu sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV sau din verificarea la emitenţi a informaţiilor justificative prezentate opţional rezultă că acestea sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

(5) în situaţia în care împuternicirea nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV, cererea de înregistrare în SPV se respinge.

(6) în situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare ale persoanei juridice, ale entităţii fără personalitate juridică sau ale persoanei fizice sunt validate, dar informaţiile referitoare la calitatea reprezentantului sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica sau informaţiile furnizate sunt insuficiente se notifică solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu.

#M2

(7) în cazul aprobării la ghişeu, reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice organ fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

#B

(8) în vederea aprobării cererii prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/împuternicitul prezintă organului fiscal central prevăzut la alin. (7) următoarele:

a) numărul de înregistrare atribuit potrivit alin. (1);

b) actul de identitate, în copie şi original;

c) documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la lit. a).

(9) Organul fiscal procedează la aprobarea cererii ori de câte ori a fost realizată identificarea fizică, verificarea documentelor justificative a fost realizată cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau împuternicirea sunt generale şi, după caz, verificarea la terţi a informaţiilor sau documentelor prezentate a fost realizată cu succes.

#M2

(10) *** Abrogat

#B

(11) în cazul în care documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat sau de împuternicit sunt prezentate în formă autentică, accesul în SPV este aprobat în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzută alin. (1) sau de la prezentarea la ghişeu prevăzută la alin. (7) lit. a).

(12) în situaţia în care cererea este aprobată, Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică solicitantului, prin SPV, înregistrarea ca împuternicit, reprezentant legal sau reprezentant desemnat, după caz, precum şi data înregistrării.

(13) în situaţia în care cererea nu este aprobată Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică solicitantului, la adresa de poştă electronică, respingerea cererii, precum şi motivele respingerii.

(14) în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea care a desemnat un împuternicit sau un reprezentant este utilizator SPV, aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum şi motivele respingerii se comunică prin SPV şi acestora.

(15) Punerea la dispoziţia solicitantului a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică prin SPV solicitantului.#B

paturcai
Mesaje: 7613
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#50 Mesaj de paturcai » Mar Iul 28, 2020 2:43 pm

Nu inteleg din aceasta postare nimic
Formularul pentru inregistrarea in SPV este special facut pentru asa ceva
Este clar ca tot ceea ce este scris mai sus se respecta
Altfel - ma intreb - cum altii au reusit sa primeasca aprobarea.
ANAF Sector 6 este mai deosebita decat celelalte administratii?
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

roncovf
Mesaje: 944
Membru din: Joi Ian 26, 2012 1:44 pm

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#51 Mesaj de roncovf » Mar Iul 28, 2020 7:00 pm

Păi, cum paturcai, unde e optimismul, unde e exuberanța, unde e aia cu bravo anaf, de ne dădeau lacrimile de emoție?
Am trimis la Timiș de două ori, am deja o săptămână. bravo anaf e praf! n-am primit nimic!

paturcai
Mesaje: 7613
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#52 Mesaj de paturcai » Mie Iul 29, 2020 9:04 am

Se pare ca exista ANAF-uri care - in ideea de descentralizare - refuza sa execute situatii pe care - de altfel - o intreaga tara le executa.
Cu ce sunt mai speciali cei de la ANAF Timis sau cei de la Sector 6 Bucuresti?
Ma intorc la ce am mai postat si alta data: exista la unele ANAF-uri, juristi (nu stiu daca sa-mi fie mila sau sa am un alt sentiment de repulsie fata de astfel de specimene) care spun: cand vine in control de la "directie" nu sunteti dvs. cel/cea care trebuie sa raspundeti ci eu (noi).
Asta insemna ca locul de munca este atat de bine platit incat acei juristi sunt foarte vocali si dau dovada de exces de zel numai in situatii in care ANAF-ul ar trebui sa se miste, sa se urneasca. NU! Ei isi pastreaza locul de munca pentru ca vor o pensie. Pe ei nu-i intereseaza ca tu nu poti trimite declaratii. Chestia cu "mi se rupe mie de tine" este valabila numai pentru cei din afara institutiei; inlauntrul institutiei sunt mielusei iar in afara sunt fiare.
Cum sa ne explicam faptul ca exista un "vant al schimbarii" mai peste tot?
Vor sa ma vada ei cu masca pe figura si manusi in maini la sediul ANAF depunand acele documente?
De ce?
Spre binele lor a fost luata aceasta decizie, nu spre binele meu; ca de mine - contribuabil - ii doare-n ghete.
Sa avem rabdare pentru ca ceva tot trebuie sa se intample.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

camere
Mesaje: 92
Membru din: Joi Ian 22, 2009 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#53 Mesaj de camere » Mie Aug 05, 2020 5:23 pm

Am obtinut formularul 150. Ce trebuie sa fac pt a depune online fara a mai merge la ANAF cu documentele necesare pt a semna electronic? Multumesc.

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 10278
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#54 Mesaj de septimiuv » Mie Aug 05, 2020 5:55 pm

Aștepți mailul.

roncovf
Mesaje: 944
Membru din: Joi Ian 26, 2012 1:44 pm

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#55 Mesaj de roncovf » Mie Aug 05, 2020 5:55 pm

Sa te inscrii si in SPV unde trebuie sa atasezi arhiva (procura, CI imputernicit) si sa astepti ca Berila. Poate ai noroc. La mine au venit raspunsurile dupa 10 zile

camere
Mesaje: 92
Membru din: Joi Ian 22, 2009 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#56 Mesaj de camere » Mie Aug 05, 2020 7:56 pm

E obligatoriu sa ma inscriu in si in SPV?

paturcai
Mesaje: 7613
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#57 Mesaj de paturcai » Mie Aug 05, 2020 8:03 pm

NU
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 21130
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#58 Mesaj de balazse » Mie Aug 05, 2020 9:03 pm

Pentru CamerE
Cel mai bine ii suni si ii intrebi daca nu le ajunge daca le trimiti documentele prin e-mail (in unele locuri doar asa functioneaza).

camere
Mesaje: 92
Membru din: Joi Ian 22, 2009 12:00 am

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#59 Mesaj de camere » Joi Aug 06, 2020 7:11 pm

Mare dreptate ati avut. Trebuie sa ma prezint cu documentele la ghiseu.

nasteaf
Mesaje: 564
Membru din: Mar Oct 30, 2012 12:01 pm

Re: ANAF - SPV si Formularul 150

#60 Mesaj de nasteaf » Joi Aug 06, 2020 9:54 pm

Am intocmit ieri o cerere 150 de pe site ANAF in baza unei procuri notariale pt.o firma si am intocmit si o cerere de inrolare in SPV pt.acea firma.La cererea de inrolare am atasat un fisier cu procura si copie CI al meu scanat. Bineinteles ca nu am primit nimic de la ANAF si azi am mers la ANAF si cu actele in original.Mi-au comunicat ca trebuia sa atasez la cererea de inrolare si o copie a cererii 150 si daca asteptam vreo 2-3 zile ( ca au f.mult de lucru) ma autentificau automat.Asta este procedura!

Scrie răspuns