Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

Mesaj
Autor
paturcai
Mesaje: 7798
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#1 Mesaj de paturcai »

Ordinul 585/2021, prin modificarea contractului de munca cadru, spune ca:
1. persoanele de până la 35 de ani sunt obligate prin lege (art.30 alin.1 din legea 411/2004) să adere la un fond privat de pensii
2. persoanele cu vârsta între 35 și 45 ani pot opta să adere la un fond de pensii
Legea 411/2004, la art. 33 mai spune acest lucru:
(1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii in termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de catre institutia de evidenta.

Trebuie sau nu sa facem ceva in sensul informarii salariatilor care au deja contract individual de munca?
Parerile sunt impartite: unii sunt PENTRU altii sunt APATICI si ii asteapta pe cei multi (parca ar fi vorba de vaccinarea in masa contra COID19)

Din punctul meu de vedere, persoanele de pana la 35 de ani au fost deja repartizate aleatoriu (pana la aparitia Ordinului 585/2021), sau cea mai mare parte a lor; in mod normal Legea 411/2004 actioneaza ca il informez sau nu pe angajatul de pana la 35 de ani.
Ramane situatia in care trebuie sa-i spun celui care are varsta cuprinsa intre 35 si 45 ca poate adera la un fond de pensii privat; doar sa-l informez.

In practica, la angajare trebuie intocmita o MINUTA DE INFORMARE care arata cam asa:

MINUTA DE INFORMARE incheiata astazi (data incheierii contractului de munca)
ÎN CONFORMITATE CU ART.17 DIN CODUL MUNCII REPUBLICAT ÎN VEDEREA ANGAJĂRII DOMNULUI / DOAMNEI …____________

1) Identitatea partilor:
Societatea________________ (datele de indetificare ale firmei)
si
salariatul/a___________________ (cu datele de identificare: nume, prenume, adresa, CNP, carte de identitate)
2) Locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca viitorul angajat să muncească în diverse locuri sediul social/punctul de lucru al firmei

3) Sediul/punctul de lucru sau, după caz, domiciliul angajatorului: ...._______________

4) Funcția / ocupația conform specificației Clasificării Ocupațiilor din România sau altor acte normative: ._______________

5) Atribuțiile postului și criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
a. Cunoașterea și înțelegerea de către salariat a tuturor fazelor proceselor de muncă specifice postului și a activităților înrudite; cunoașterea și înțelegerea de către salariat a obiectivelor/a normei de muncă, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ;
b. Realizarea integrală și la timp a obiectivelor/normelor de muncă stabilite de către angajator;
c. Acuratețea și meticulozitatea prin care salariatul realizează sarcinile de muncă și își îndeplinește obiectivele stabilite de angajator pe termen scurt, mediu sau lung;
d. Finalizarea sarcinilor alocate potrivit angajamentelor luate de către societate și comunicate clienților/partenerilor;
e. Finalizarea lucrărilor potrivit normativelor, interne sau externe, utilizate de către angajator sau în conformitate cu dispozițiile date de către superiorii ierarhici;
f. Adaptabilitatea salariatului la schimbările organizatorice ale societății sau la progresul tehnologic al acesteia;
g. Gradul de implicare a salariatului în rezolvarea problemelor apărute în cadrul societății;
h. Gradul de însușire de către salariat a noilor tehnici și proceduri de lucru, precum și implicarea salariatului în implementarea acestora;
i. Modul în care salariatul se documentează și folosește experiența dobândită;
j. Capacitatea salariatului de îmbogățire a cunoștințelor profesionale și implicarea în formarea profesională inițiată de către angajator;
k. Capacitatea salariatului de a-și planifica sau organiza activitatea și eficiența transmiterii rezultatelor obținute către alte departamente sau către superiori;
l. Capacitatea salariatului de a lucra în echipă și aportul pe care îl aduce la îndeplinirea obiectivelor comune;
m. Capacitatea salariatului de a utiliza echipamentele tehnice din dotare în conformitate cu recomandările producătorilor și instrucțiunilor primite;
n. Capacitatea salariatului de realizare a sarcinilor de muncă, în bune condiții, fără a produce neconformități produselor realizate sau serviciilor prestate;
o. Respectarea prevederilor de securitate în muncă, prevenire și stingere a incendiilor, protecție a mediului, managementul calității, precum și a procedurilor interne, a Regulamentului Intern, a standardelor tehnice și a legislației în vigoare..

6) Riscurile specifice postului prevăzute în fișa de evaluare a riscurilor

7) Data de la care contractul urmează să își producă efectele _______(data de inceput de pe contractul de munca)

8) În cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora ----- până la -----

9) Durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul ____de zile lucrătoare

10) Condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia
- perioada de preaviz in cazul concedierii este de ___ zile lucrătoare
- perioada de preaviz în cazul demisiei este de ___ zile lucrătoare

11) Salariul de bază brut lunar este de 3000 lei (salariul net: 2362 lei), precum și:
- sporuri ………………………………………………………..
- indemnizații ………………………………………………….
- alte adaosuri …………………………………………………

12) Durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână 8 ore/zi-40 ore/saptamana

13) Durata perioadei de probă __90_____ zile calendaristice

14) Aderarea la un fond de pensii administrat privat
1. persoanele de până la 35 de ani sunt obligate prin lege (art.30 alin.1 din legea 411/2004) să adere la un fond privat de pensii
2. persoanele cu vârsta între 35 și 45 ani pot opta să adere la un fond de pensii
3. persoanele care lucrează la angajatori din domeniul construcțiilor care aplică facilitățile pentru construcții, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) de obligația de aderare dacă au până la 35 de ani, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv.

15) Conform acordului dvs. din cererea de angajare datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție vor fi folosite numai pentru întocmirea documentelor de angajare și anumitor documente ce vizează relațiile de muncă.
Scopul colectării datelor este in vederea înregistrării, executării și derulării contractului individual de muncă încheiat cu unitatea noastră și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autorități judecătorești, autorități publice centrale/locale, servicii sociale și de sănătate, birouri de credit, societăți bancare, societăți nebancare, societăți de asigurare si reasigurare, Casele de asigurări de sănătate județene, Casa Județeană de Pensii și Asigurări Sociale, Institutul National de Statistica, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și: instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției, prin transfer direct sau prin intermediul unor aplicații/servicii web; instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege; Ministerul Finanțelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; instituțiile cu atribuții in domeniul protecției drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a bătrânilor, misiuni diplomatice străine acreditate in Romania si misiuni diplomatice ale României aflate în străinătate - prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare înregistrării datelor d-voastră personale in programul de evidenta al salariaților.
Datele transferate în străinătate pot avea ca scop: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, recuperarea creanțelor pe care autoritățile altor state le au fata D-voastră, identificarea moștenitorilor, stabilirea paternității, înmânarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenta judiciara, îndeplinirea procedurii privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate, în vederea acționării în justiție, achitarea contravalorii spitalizării sau stabilirea pensiei de întreținere, identificarea părinților biologici ai unor persoane adoptate în străinătate, confirmarea autenticității unor documente, calitatea de parte in proces de divorț etc
Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc, daca prelucrarea a fost efectuata fără respectarea prevederilor legale și să informați în cel mai scurt timp societatea de acest aspect.
Vă aducem la cunoștință de asemenea, ca nu puteți solicita ștergerea datelor comunicate, acestea fiind necesare la eliberarea documentelor prevăzute de lege și păstrarea bazei de date de evidență a salariaților, prevăzută de reglementările legale in vigoare.
Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informați cât mai curând posibil.
Conform Regulamentului de Ordine Interioara al societății aveți obligația ca în termen de 5 zile de la apariția modificării să aduceți la cunoștința noastră modificările intervenite

ANGAJATOR, AM LUAT CUNOŞTINŢĂ,
_________ SRL NUME ŞI PRENUME
REPREZENTATĂ PRIN ____________
__________ CNP ___________

SEMNĂTURA SEMNĂTURA

Uitandu-ma la aceasta MINUTA, consider ca EXACT un astfel de document ar trebui sa intocmim pentru salariatii care POT OPTA pentru un fond de pensii privat (cei cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 ani)
Actul aditional, este un document care reprezinta vointa partilor; aici este vorba de o lege care obliga angajatorul sa-l informeze pe noul angajat
Este o opinie personala
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

atanasoaies60
Mesaje: 6
Membru din: Dum Feb 10, 2019 12:04 pm

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#2 Mesaj de atanasoaies60 »

Buna ziua!
Imi puteti spune, va rog, daca pentru contractele de munca existente( active) la data modificarii contractului de munca cadru, trebuia intocmit act aditional pentru introducerea celor 2 paragrafe, respectiv:
F. Atribuţiile postului
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității:.
- M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
c1) să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;

sau doar de acum inainte la contractele noi pe care le intocmim utilizam modelul de contract nou( cu modificarile de mai sus)?
Pe net apareau diverse variante( si modele de act aditional) si voiam sa stiu cum e corect sa procedez?
Multumesc!

paturcai
Mesaje: 7798
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#3 Mesaj de paturcai »

Pentru contractele de munca deja existente nu trebuie intocmit Act Aditional.
Este mai mult decat "prevede" Legea.

O MINUTA DE INFORMARE este de ajuns.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

stroescud
Mesaje: 696
Membru din: Joi Feb 02, 2012 12:04 pm
Localitate: Sinaia

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#4 Mesaj de stroescud »

:D

ioni459
Mesaje: 688
Membru din: Lun Ian 24, 2011 12:00 am

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#5 Mesaj de ioni459 »

Dar o actualizare a Regulamentului intern cu cele 2 paragrafe ar fi mai potrivita?

paturcai
Mesaje: 7798
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#6 Mesaj de paturcai »

Eu cred ca tot ceea ce este mai simplu este cel mai usor pentru toti, pana la urma.
RI se poate modifica, dar sa ma apuc sa retiparesc si sa-i pun pe toti sa semneze de luare la cunostinta parca este prea mult.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 23134
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Obligativitatea informarii angajatilor privind fondurile de pensii private

#7 Mesaj de tomac »

Eu zic că vă complicați. Pe lângă faptul că nu e o obligație prevăzută de codul muncii, pe lângă faptul că nu este sancționabilă, o simplă inserare în CIM a faptului că este obligat să adere la un fond privat de pensii conform art.30 din Legea 411/2004 este mai mult decât suficientă. A scrie o pagină de inutilități se poate rezolva prin 2 rânduri incluse în CIM.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns